Generátory signálov

Generátory signálov s programovateľným priebehom (arbitrary) AFG-3000

AFG-3000 je generátor signálov s programovateľným priebehom (arbitrary) určený pre najnáročnejšie školské, vedecké a priemyselné aplikácie. Zabudované veľké množstvo štandardných priebehov, ako aj veľká pamäť vzoriek programovateľného priebehu dokáže pokryť široké spektrum potrieb užívateľov. Intuitívne užívateľské rozhranie umožňuje nastaviť výstupný priebeh 4 metódami: ovládacími prvkami predného panela, nahratím súboru vo formáte .csv, importovaním priebehu z pamäte osciloskopov rady GDS-2000 alebo v PC programe na editovanie priebehov. Bohatý výber rozhraní pre pripojenie k PC (USB, GPIB, RS232) zohľadňuje najširšie možné požiadavky užívateľov.
AFG 3000

ParameterTyp > AFG-3051 AFG-3081
Frekvenčný rozsah (sínus., obdĺž.) 1 μHz - 50 MHz 1 μHz - 80 MHz
Frekvenčný rozsah (trojuh., rampa) 1 μHz - 1 MHz
Presnosť a stabilita frekvencie 1 μHz ±1 ppm
Výstupný priebeh sínusový, obdĺžníkový, rampa, impulz, trojuholníkový, šum, DC, sinx/x, exponenciálny, burst
Vzorkovacia frekvencia (arbitrary) 200 MS/s
Maximálna frekvencia signálu (arbitrary) 100 MHz
Rozlíšenie ampitúdy signálu (arbitrary) 16 bitov
Max. dĺžka priebehu (arbitrary) 1 MB
Veľkosť pamäti (arbitrary) 10 priebehov (každý 1 MB)
Výstupná amplitúda 10 mVpp až 10 Vpp (do záťaže 50 Ω)
Rozlíšenie a presnosť amplitúdy 0.1 mV ±1 %
Jednosmerný osfet ± 5 V (do záťaže 50 Ω)
Rozsah rozmietania 100 μHz až max. frekvencia
Rozmietací čas 1 ms až 500 s
Amplitúdová modulácia 0 - 120 %, 2 mHz až 20 kHz
Frekvenčná modulácia 0 - max. frekvencia, 2 mHz až 20 kHz
Fázová modulácia 0 - max. frekvencia, 2 mHz až 100 kHz
Pulzne-šírková modulácia 0 - 100 % šírky, 2 mHz až 20 kHz
Displej 4.3´ TFT LCD (480 x 727)
Rozhrania GPIB, USB, RS232
Rozmery (š x v x h) 265 x 107 x 374 mm
Hmotnosť 4 kg

Generátory signálov s programovateľným priebehom (arbitrary) AFG-2000

Funkčný generátor signálov s programovateľným priebehom (arbitrary) využíva technológiu DDS syntézy a je optimalizovaný pre školské a menej náročné priemyselné aplikácie. Umožňuje presné a spoľahlivé generovanie bežných tvarových signálov (sínus, obdĺžnik-impulz, rampa-trojuholník), šumového signálu alebo ľubovoľného signálu naprogramovaného vo forme vzoriek v pamäti prístroja. K dispozícii prístroje v troch frekvenčných rozsahoch a v dvoch variantoch. Výkonnejšia varianta (AFG-2100) má navyše možnosť amplitúdovej aj frekvenčnej modulácie, rozmietania a vstavaný frekvenčný cítač. Užívateľské rozhranie umožňuje presné a jednoduché nastavenie všetkych parametrov signálu a ich zobrazenie na prehľadnom grafickom LCD displeji. Cez USB rozhranie možno pripojiť prístroj k PC pre diaľkové ovládanie a nahranie dát priebehu do pamäti. Výrobcom dodávaný program zjednodušuje editovanie priebehov. Možnosť uložiť a vyvolať 10 nastavení predného panelu urýchľuje a zjednodušuje prípravu na meranie.
AFG 2000

ParameterTyp > AFG-2005 AFG-2012 AFG-2025 AFG-2105 AFG-2112 AFG-2125
Frekvenčný rozsah (sínus., obdĺž.) 0.1 Hz - 5 MHz 0.1 Hz - 12 MHz 0.1 Hz - 25 MHz 0.1 Hz - 5 MHz 0.1 Hz - 12 MHz 0.1 Hz - 25 MHz
Frekvenčný rozsah (trojuh., rampa) 0.1 Hz - 1 MHz
Presnosť a stabilita frekvencie 1 mHz ±20 ppm
Výstupný priebeh sínusový, obdĺžníkový, rampa, šum, programovateľný
Vzorkovacia frekvencia (arbitrary) 20 MS/s
Maximálna frekvencia signálu (arbitrary) 10 MHz
Rozlíšenie ampitúdy signálu (arbitrary) 10 bitov
Veľkosť pamäti (arbitrary) 4 kB
Výstupná amplitúda 1 mVpp až 10 Vpp (do záťaže 50 Ω)
Jednosmerný osfet ± 5 Vpk (do záťaže 50 Ω)
Rozsah rozmietania - - - 0.1 Hz až max. frekvencia
Rozmietací čas 1 ms až 500 s
Amplitúdová modulácia 0 - 120 %, 2 mHz až 20 kHz int., 0 - 20 kHz ext.
Frekvenčná modulácia 0 až max. frekvencia, 2 mHz až 20 kHz int., 0 - 20 kHz ext.
Fázová modulácia 0 až max. frekvencia, 2 mHz až 100 kHz int., 0 - 100 kHz ext.
Frekvenčný čítač 5 Hz - 150 MHz
Displej 3.5´ TFT LCD
Rozhrania USB
Rozmery (š x v x h) 266 x 107 x 293 mm
Hmotnosť 3.1 kg 3.2 kg

Generátory tvarových signálov SFG-2000

Stolné ľahko prenosné prístroje so sieťovým napájaním využívajú na generovanie signálu technológiu DDS syntézy. K dispozícii prístroje v štyroch frekvenčných rozsahoch a v dvoch variantoch. Výkonnejšia varianta (SFG-2100) má navyše možnosť amplitúdovej aj frekvenčnej modulácie a vstavaný frekvenčný cítač. Nastavenú frekvenciu zobrazuje 9-miestny LED displej. Prístroj má pamäť na uloženie a vyvolanie 10 nastavení predného panelu.
SFG 2110

ParameterTyp > SFG-2004 SFG-2007 SFG-2010 SFG-2020 SFG-2104 SFG-2107 SFG-2110 SFG-2120
Frekvenčný rozsah (sínus., obdĺž.) 0.1 Hz - 4 MHz 0.1 Hz - 7 MHz 0.1 Hz - 10 MHz 1 Hz - 20 MHz 0.1 Hz - 4 MHz 0.1 Hz - 7 MHz 0.1 Hz - 10 MHz 1 Hz - 20 MHz
Frekvenčný rozsah (trojuhol.) 0.1 Hz - 1 MHz 1 Hz - 1 MHz 0.1 Hz - 1 MHz 1 Hz - 1 MHz
Presnosť a stabilita frekvencie 20 ppm
Výstupný priebeh sínusový, obdĺžníkový, trojuholníkový
Výstupná amplitúda 10 Vpp (do záťaže 50 Ω)
Jednosmerný osfet ± 5 V (do záťaže 50 Ω)
Rozsah rozmietania - - - max. 100 : 1
Rozmietací čas 0.5 - 30 s
Amplitúdová modulácia 0 - 100 %, 400 Hz interne, 0 - 1 MHz externe
Frekvenčná modulácia 0 - 5 %, 400 Hz interne, 1 kHz externe
Frekvenčný čítač 5 Hz - 150 MHz
Rozmery (š x v x h) 266 x 107 x 293 mm
Hmotnosť 3.1 kg 3.2 kg

Generátory tvarových signálov SFG-1000

Ekomonická rada prenosných generátorov so sieťovým napájaním využíva na generovanie signálu technológiu DDS syntézy zabudovanú vo výkonnom FPGA. Frekvenčný rozsah 3 MHz a voliteľný výstupný priebeh - sínus, trojuholník alebo obdĺžnik - prinášajú funkcionalitu postačujúcu pre väčšinu úloh. Stabilita a presnosť DDS technológie za prijateľnú cenu predstavujú vhodné riešenie pre užívateľov potrebujúcich zdroj signálu pre presné ale nekomplikované merania.
SFG 1013

ParameterTyp > SFG-1003 SFG-1013
Frekvenčný rozsah (sínus., obdĺž.) 0.1 Hz - 3 MHz
Frekvenčný rozsah (trojuhol.) 0.1 Hz - 1 MHz
Presnosť a stabilita frekvencie 20 ppm
Výstupný priebeh sínusový, obdĺžníkový, trojuholníkový
Výstupná amplitúda 10 Vpp (do záťaže 50 Ω)
Jednosmerný osfet ± 5 V (do záťaže 50 Ω)
Displej - napätie, 6 znakový LED
Rozmery (š x v x h) 251 x 91 x 291 mm
Hmotnosť 2.1 kg

Generátor tvarových signálov GFG - 3015

 • voliteľný priebeh: sínusový, obdĺžníkový, trojúholníkový, impulz
 • druhy modulácie: AM, FM, rozmietanie, spúšťanie, hradlovanie a skupina impulzov
 • frekvenčný rozsah: 0.01 Hz - 15 MHz
 • výstupná amplitúda: 0.01 - 10 Vrms (50 Ω)
 • jednosmerný osfet ± 5 V (50 Ω)
 • nastavenie striedy 20 - 80 % (max. 1.5%)
 • frekvenčný čítač do 150 MHz
 • pamäť na 10 nastavení
 • AM: 0 - 100 %, 10 kHz (int.), 1 MHz (ext.)
 • FM: 0 - ±15 %, 10 kHz (int.), 50 kHz (ext.)
 • rozmietanie: 100 : 1
 • RS-232 rozhranie
 • rozmery 290 x 142 x 460 mm
 • hmotnosť 5 kg
GFG 3015

Generátory tvarových signálov

Stolné ľahko prenosné prístroje so sieťovým napájaním majú k dispozícii vstup na rozmietanie výstupnej frekvencie napátím. V ponuke sú prístroje v rôznych frkvenčných rozsahoch a kombináciou možností (funkcia rozmietania, AM/FM moduácia, čítač frekvencie), čo umožňuje každému užívateľovi výber toho najvhodnejšieho typu podľa jeho konkrétnych požiadaviek.
GFG 8255

ParameterTyp > GFG-8015G GFG-8020H GFG-8215A GFG-8216A GFG-8217A GFG-8219A GFG-8250A GFG-8255A GFG-8210
Frekvenčný rozsah 0.2 Hz - 2 MHz 0.1 Hz - 3 MHz 0.1 Hz - 5 MHz 0.1 Hz - 10 MHz
Výstupný priebeh sínusový, obdĺžníkový, trojuholníkový, impulz
Výstupná amplitúda 10 Vpp (50 Ω)
Jednosmerný osfet ± 5 V (50 Ω)
Rozsah rozmietania - 100 : 1 --- 100 : 1
Amplitúdová modulácia - - - 0 - 100 % 0 - 100 % ---
Frekvenčná modulácia 0 - ± 5 % 0 - ± 5 %
Frekvenčný čítač - 2 MHz, int. - 5 Hz - 150 MHz
Displej nie áno nie áno
Rozmery (š x v x h) 230 x 95 x 280 mm 251 x 91 x 291 mm
Hmotnosť 2 kg 2.1 kg 2.2 kg 2.4 kg 2.2kg

Nizkofrekvenčné generátory GAG - 800

GAG 809
 • 10 Hz - 1 MHz v 5 rozsahoch
 • 5 Vrms (do záťaže 600 Ω)
 • výstupný atenuátor 0 - 50 dB
 • výstupné skreslenie 0.1% (max. 1.5%)
 • obdĺžníkový impulzný priebeh 10 Vpp
 • rozmery 130 x 210 x 292 mm
 • hmotnosť 3 kg
GAG 810
 • 10 Hz - 1 MHz v 5 rozsahoch
 • 5 Vrms (do záťaže 600 Ω)
 • výstupný atenuátor 0 - 50 dB
 • výstupné skreslenie 0.02% (max. 1.5%)
 • obdĺžníkový impulzný priebeh 10 Vpp
 • rozmery 130 x 210 x 292 mm
 • hmotnosť 3 kg
GAG 810