Meracie prístroje

Dastin s.r.o. zastupuje na slovenskom trhu významných svetových výrobcov elektronických meracích a laboratórnych prístrojov a laboratórnej techniky. Výrobky ďalších Vám vieme zabezpečiť na základe Vašich špecifických požiadaviek.
Naším cieľom nie je len predaj prístrojov ale plná spokojnosť našich zákazníkov. Sme pripravení poskytnúť Vám všestrannú pomoc pri výbere najvhodnejšieho prístroja na základe požiadaviek Vašej aplikácie a Vašich možností.

Teledyne LeCroy

Digitálne pamäťové osciloskopy    >>> viac...
Analyzátory sériových dátových tokov    >>> viac...
Analyzátory diskových jednotiek
Analyzátory protokolov sériových zberníc (USB, SATA, PCIe, 1394, Bluetooth atd.)   >>> viac...
Príslušenstvo a doplnky osciloskopov    >>> viac...
Teledyne Lecroy

GW Instek

Analógové a readout osciloskopy    >>> viac...
Digitálne osciloskopy    >>> viac...
Spektrálne analyzátory    >>> viac...
USB logické analyzátory    >>> viac...
Generátory signálov    >>> viac...
Jednosmerné laboratórne napájacie zdroje    >>> viac...
Striedavé laboratórne napájacie zdroje    >>> viac...
Programovateľné jednosmerné elektronické záťaže    >>> viac...
Digitálne multimetre, prístroje na meranie elektrických parametrov súčiastok    >>> viac...
Testery bezpečnostných parametrov (testery AC/DC napätia, izolačného odporu)    >>> viac...
GW Instek

TiePie engineering

USB osciloskopy    >>> viac...
USB logické analyzátory    >>> viac...
PXI osciloskop    >>> viac...
TiePie

Micronix

Spektrálne analyzátory    >>> viac...
Micronix

SPS Electronic

Testery bezpečnostných parametrov (testery AC/DC napätia, izolačného odporu)    >>> viac...
Mikroohmmetre a RCLZ metre    >>> viac...
SPS

Ibeko Power AB

Mikroohmmetre    >>> viac...
Výkonové zdroje prúdu    >>> viac...
DVpower

Canespa

Antistatické (ESD) pracovné pomôcky a vybavenie pracoviska    >>> viac...
Canespa

Hera

Laboratórne stoly, stojany a meracie pracoviská    >>> viac...
Hera

Horstmann

Didaktické učebné systémy pre odbornú výučbu elektrotechniky a elektroniky   >>> viac...
Horstmann