Prístroje pre priemyselné aplikácie

Panelový merací prístroj DPM52A

DPM52A je dvojkanálový panelový merací prístroj procesných veličín určený pre aplikácie vyžadujúce presné a spoľahlivé meranie, monitorovanie a riadenie technologických procesov.
Univerzálnosť tohto prístroja, dosiahnutá predovšetkým použitím mikroprocesora, ktorý dovoľuje jednoduchým spôsobom bez použitia nástrojov prekonfigurovať prístroj podľa potrieb užívateľa, eliminuje nutnosť zložitej a podrobnej špecifikácie objednávky ako aj potrebu skladovania veľkého počtu náhradných prístrojov rôznych rozsahov.
DPM 52A