Analyzátory protokolov sériových zberníc

IEEE 1394

Analyzátor FireInspector™ je špičkový analyzátor zbernice a protokolu IEEE 1394, ktorý môže dramaticky znížiť "time to market" a svojím trasovacím zobrazením prevádzky na zbernici výrazne zjednodušiť zložité vývojové projekty. Grafický užívateľský interfejs analyzátora FireInspector™ sa vyznačuje farebnými, jednotlivé operácie na zbernici reprezentujúcimi, zvinovacími balíkmi. Zahŕňa tiež stromovo-štruktúrované zobrazenie topológie, aktualizovaný s každou informáciou o prenosovej rýchlosti alebo CSR. Kombináciou týchto nástrojov je potom vývoj a ladenie moderných multiprotokolových, multimódových aplikácií 1394 ľahšie ako nikdy predtým.
FireInspector

Bluetooth

Analyzátor protokolu Bluetooth v2.1 Merlin II™ sa vyznačuje malými rozmermi, čo z neho robí ideálny nástroj pre priestorovo kritické pracoviská a uľahčuje nastavenie optimalnej polohy antény a tým aj spoľahlivejšie zachytenie dát. Merlin II™ má bohaté možnosti tregrovania a robustný filtrovací aparát, čo umožňuje sústrediť sa na dôležité dáta a vyhnúť sa zdĺhavému a pracnému vyhľadávaniu v množstve zachytených dát. Pri dlhých záznamových sekvenciách môže analyzátor ukladať dáta na externú diskovú jednotku s prakticky neobmedzenou kapacitou.
Merlin

Vyššiu výkonostnú triedu analyzátorov protokolu Bluetooth predstavuje BTTracer/Trainer™. Kombináciou testera protokolu a skúšobného zariadenia Bluetooth na štandardnej platforme 10K predstavuje BTTracer/Trainer™ robustné, flexibilné a účinné integrované prostredie pre vývojárov, testovacích a overovacích technikov Bluetooth aplikácii. BTTracer/Trainer™ je v zhode s Bluetooth v1.2 a podporuje generovanie prevádzky v1.1.
BTTracer

HCI tracer™ bol navrhnutý, aby spolupracoval s ostatnými analyzátormi protokolu Bluetooth od LeCroy. HCI sondovanie prevádzky pomáha každému návrhárovi alebo testovaciemu technikovi Bluetooth, ktorý potrebuje skontrolovať, že informácie prenesené medzi Bluetooth modulom a Bluetooth zásobníkom zodpovedajú prevádzke pozorovanej v rámci pikosiete. Užitočný je tiež pre vývojárov pracujúcich na úrovni zásobníka alebo aplikácie, ktorí potrebujú vidieť a/alebo overiť štruktúru príkazov prenesených z/do Bluetooth modulu. HCI tracer™ je prostriedkom za záznam sériovej HCI prevádzky (RS232, UART alebo BlueCore HCI rozhranie), pripája sa na USB alebo sériové rozhranie PC.
HCI tracer

Fibre Channel

Analyzátor FCTracer™ 4G podporuje prenosové rýchlosti 4, 2 a 1 Gbit/s Fibre Channel. Predstavuje flexibilnú platformu prispôsobiteľnú pre potreby aplikácií s veľkým počtom portov. FCTracer™ skracuje čas potrebný na overovacie cykly pri prechode k najnovším 4 Gbit/s Fibre Channel technológiam.
Analytický softvér Auditor je postprocesový analytický nástroj určený na automatické zhodnotenie architekturálnej zhody podľa obsahu trasovacieho súboru zachyteného analyzátormi LeCroy. Výrazne tak zrýchľuje technické hodnotenie ako aj regresné testovanie obvodov, firmavéru, softvéru aj subsystémov Fibre Channel.
FCTracer

Infiniband

IBTracer™ 4X, prvý 4X analyzátor pre architektúry InfiniBand™ na svete, dramaticky skracuje vývojové cykly a znižuje náklady na vývoj prvkov, prepínačov, routrov a softvéru pre InfiniBand. 4X protokol rozširuje pôvodný 1X protokol o podporu až štyroch duál-simplexných 2.5 Gbit/s spojení pre efektívnu duplexnú prenosovú rýchlosť až 10 Gbit/s. IBTracer™ predstavuje neintruzívny systém na overenie vývoja zabezpečujúci robustné zachytenie, zobrazenie a analýzu prevádzky v sieti InfiniBand.
IBTracer™ predstavuje prvú generáciu analyzátorov protokolu InfiniBand. Je to presny, neintruzívny systém na overenie vývoja prvkov, modulov, systémov alebo softvéru.
IBTrace

PCI Express

LeCroy prináša pre vývojárov PETracer™ EML, najnovší overovací systém podporujúci x16 PCI Express linky. PETracer™ EML umožňuje dekódovanie a zachytenie až štyroch plne obojsmerných x16 liniek, využívajúc prednosti najnovšej a najmodernejšej 100K platformy, na ktorej je postavený.
PETrainer™ EML je nástroj na vykonávanie kritických testov a overovanie určený napomáhať vývojárom pri vylepšovaní spoľahlivosti ich systémov. Môže emulovať koreňové komplexy a koncové body zariadení x16 liniek PCI Express. Spolu s analyzátorom protokolu PETracer™, postavený je na rovnakej platforme 100K, predstavuje systém, ktorý pomôže užívateľom minimalizovať "time to market" a rýchlo identifikovať logické chyby v návrhu.
PETracer EML

Analyzátor PETracer™ ML podporuje plne obojsmerné dekódovanie a zachytenie x8, x4, x2 a x1 PCI Express liniek. Používa vysokoimpedančnú, neintruzívnu technológiu sondovania, umožňujúcu plnú priechodnosť nezmenených dát. Podporuje dve metódy na odpočúvanie prevádzky PCI Express zbernice, použitie predlžovacej karty ako aj zbernicovú sondu.
PETrainer™ ML je nástroj na vykonávanie kritických testov a overovanie s cieľom napomáhať vývojárom vylepšovať spoľahlivosť zariadení, poskytujúc zdokonalené možnosti pre záťažové testovanie a overenie zhody.
PETracer ML

Pre vývoj a testovanie vašich PCI Express ExpressCard™, LeCroy ponúka predlžovaciu ExpressCard pre x1 zbernicu. Pomocou nej možno neitruzívne zachytávať prevádzku medzi modulmi ExpressCard/34 alebo ExpressCard/54 a riadiacim interfejsovým obvodom. Karta sa používa v spojení s analyzátorom PETracer™ (ML a EML modely) a poskytuje kompletné riešenie pre analýzu protokolu PCIe ExpressCard.
Interposer

SAS (Serial Attached SCSI)

Systém SASTracer/Trainer™ je integrovaná platforma analyzátora protokolu a skúšača poskytujúca rýchle, účinné a presné ladenie, testovanie a overovanie polovodičov, prvkov a systémov pre SAS. Možné sú konfigurácie s 1, 2 a 4 záznamovými kanálmi, pričom je možné kaskádovanie s ďalšími systémami zahŕňajúc SAS, SATA a Fibre Channel, poskytujúc tak synchronizované zobrazenie prevádzky viacerých protokolov.
Analyzátor SASTracer™ je výkonná a prenosná platforma na overovanie viacerých liniek SAS prvkov a systémov. Ako jediný systém podporuje spojenis SAS "4-Wide" a zahŕňa plnú kompatibilitu so SATA-II. Spolu s analytickým softvérom CATC Trace™ poskytuje úplnú prezentáciu sériových protokolov jasným spojením štruktúry a významu prevádzky na linke. Výsledkom je flexibilný dvojjazyčný testovací systém, ktorý skracuje "time to market" vývojárov pracujúcich na SAS a SATA protokoloch.
SASTT

Ako jediný na trhu je systém SAS InFusion™ schopný vkladať chyby a modifikovať prevádzku pre SAS a SATA technológie. Podporuje jednoduché 3G a 1.5G SAS a SATA linky a monitoruje prevádzku v oboch smeroch. SAS InFusion™ je navrhnutý tak, že sa pripojí do dátovej cesty živého systému a programovo mení alebo poškodzuje prevádzku.
Balík testovania zhody Compliance Test Suite (CTS) firmy LeCroy je navrnutý na odkrývanie skrytých problémov shody SAS ešte pred začatím sériovej výroby prvku alebo systému, pričom spolupracuje so skúšačom zbernice SASTrainer™.
Softvér Auditor je postprocesový analytický nástroj určený na automatické zhodnotenie architekturálnej zhody podľa obsahu trasovacieho súboru zachyteného analyzátormi LeCroy. Výrazne tak zrýchľuje technické hodnotenie ako aj regresné testovanie obvodov, firmavéru, softvéru aj subsystémov SAS.
InFusion

SATA (Serial ATA)

Systém SATracer/Trainer™ je integrovaný analyzátor protokolu a skúšač pre testovanie a overovanie 1.5Gb/s and 3Gb/s SATA. Testovacím inžinierom umožní rýchlo a ľahko emulovať obe strany SATA komunikácie. Pomocou softvéru Trace™ je schopný vkladať chyby protokolu a potom nahrávať a zobrazovať následnú výmenu.
Analyzátor SATracer™ 3G je systém novej generácie na vykonávanie rýchleho, účinného a presného testovania a overovania prvkov 1.5Gb/s and 3Gb/s SATA. Analyzátor SATracer™ je dostupný s 1, 2 a 4 záznamovými kanálmi, pričom je možné kaskádovanie s ďalšími systémami zahŕňajúc SAS, SATA, Fibre Channel a PCIe, poskytujúc tak synchronizované zobrazenie prevádzky viacerých protokolov. Vďaka kompletnej podpore priemyselným iniciatívam orientovaným na sieťové pamäťové aplikácie pomáha SATracer™ 3G vývojárom maximalizovať výkonostný potenciál SATA II.
SATracer

Ako jediný na trhu je systém SATA InFusion™ schopný vkladať chyby a modifikovať prevádzku pre SAS a SATA technológie. Podporuje jednoduché 3G a 1.5G SAS a SATA linky a monitoruje prevádzku v oboch smeroch. SATA InFusion™ je navrhnutý tak, že sa pripojí do dátovej cesty živého systému a programovo mení alebo poškodzuje prevádzku.
InFusion

Ultra Wideband

Systém UWBTracer™ je najmodernejší priemyselný nástroj na analýzu rádiovej komunikácie využívajúcej jednotnú rádiovú platformu Ultra Wideband (UWB) aliancie WiMedia™ a certifikovaný protokol Wireless USB. Len LeCroy (jeho Protocol Solutions Group) prináša a rozširuje inovatívne vlastnosti potrebné pre vývojárov na tomto rozrastajúcom sa bezdrôtovom trhu. UWBTracer™ zachytáva prevádzku medzi viacerými koncovými bodmi Wireless USB v rámci skupiny WiMedia™. Jeho modulárny design napomáha jednoduchému rozširovaniu potrebnému kvôli neustále rastúcim požiadavkám na testovanie Wireless USB. Použitá vf zachytávacia technológia je absolútne neintruzívna v rámci USB siete. Filtrácia pred zachytávaním vylúči z trasovania nepodstatné a redundantné pakety a umožní sústrediť výkon analýzy. Vymeniteľné vf moduly umožňujú výmenu rádiových koncových stupňov, takže bude možné doplnenie podpory pri budúcich zmenách vf špecifikácií.
UWB Tracer

Systém UWBTracer™ MPI, ako prvý ultra širokopásmový analyzátor, je navrhnutý, aby urýchil vývoj prvkov bezdrôtového USB. Zachytáva a dekóduje prevádzku podľa súčasných špecifikácií WiMedia/MBOA a certifikovaného Wireless USB, Zachytávaním dátových tokov medzi MAC a PHY UWBTracer™ plne zviditeľňuje úroveň paketov poliam MPI hlavičky, vrátane Beacon rámcov a pomáha tak riešiť otázky integrácie a interoperability. Pomovou Trace™ softvéru zobrazuje hierarchický pohľad na WiMedia™ a Wireless USB (WUSB) protokol a podáva v reálnom čase zbežný prehľad o aktivite zbernice.
UWB Tracer MPI

USB

USBTracer/Trainer™ je najnovším príspevkom v šírokom portfóliu nástrojov na analýzu firmy LeCroy. Zúročuje päť generácií skúseností a znalostí potrieb skupiny zaoberajúcej sa vývojom a testovaním USB. USBTracer™ sa pripája prostredníctvom štandardného USB kábla a zachytáva a zobrazuje všetky rýchlosti USB prevádzky. USBTrainer™ je prvý protokol generujúci modul vyvinutý pre UPAS platformu a predstavuje už druhú generáciu USB testovacích genrátorov LeCroy.
USBTracer

Štvrtá generácia analyzátorov USB zbernice a protokolu Advisor™ firmy LeCroy bol v čase uvedenia na trh prvým USB2.0 analyzátorom a stavia na rastúcich skúsenostiach a znalosti potrieb vývojových technikov. Advisor™ zachytáva, zobrazuje a analyzuje vysielané signály všetkých troch rýchlostí (1.5, 12 a 480Mbit/s). Navyše zahŕňa možnosť duálneho nahrávania kanálov a priameho snímania kábla.
Advisor

Chief™ predstavuje tretiu generáciu analyzátorov USB zbernice a protokolu firmy LeCroy . Zahŕňa pokročilé funkcie ako duálne nahrávanie kanálov, pokročilé spúšťanie s možnosťou počítania a radenia udalostí a automatické dekódovanie triedy a výrobcu. Chief™ tiež zahŕňa softvér, ktorý funguje ako samostatný prehliadač a je spätne kompatibilný s formátom predošlých verzií analyzátorov. Verzia Chief Plus ponúka aj integrovanú možnosť generovania prevádzky.
Chief

Systém na analýzu USB zbernice a protokolu USBMobile HS™ (Hi-Speed) je vôbec prvý kompatný a prenosný nástroj podporujúci všetky rýchlosti navrhnutý pre použitie v notebookoch. USBMobile HS™ zahŕňa štandardný softvér Trace™ na zachytávanie, prezeranie a spracovanie USB prevádzky. Ponúka pokročilé spúšťanie, viacúrovňové radenie, dômyselné prezeranie a inteligentné hľadanie na presné a účinné ladenie, testovanie a overovanie polovodičov, prvkov, softvéru a systémov všetkých USB rýchlosti (1.5, 12 aj 480 Mbit/s).
USBMobile HS

Systémy UPT2™ patria k tretej generácii univerzálnych testerov USB portov. Poskytujú rýchle testy typu Dobrý/Zlý na výrobných linkách výrobcov integrovaných obvodov, osadených dosiek plošných spojov, počítačových systémov a rozbočovačov s portami USB 1.1/2.0. Systémy UPT2™ testujú základnú funkčnosť spojenú s USB protokolom, je schopný testovať naraz až 8 USB koreňových a rozbočovačových portov naraz.
UPT2