Testery bezpečnostných parametrov

Vysokonapäťové testery a testery prechodového odporu GW Instek

Široký sortiment prístrojov na vykonávanie testov izolačného stavu jednosmerným alebo striedavým napätím, izolačného a prechodového odporu umožňuje výber najvhodnejšej kombinácie podľa potrieb a požiadaviek zákazníka. Všetky prístroje sú riadené mikroprocesormi, čo umožňuje vykonávanie automatických testovacích sekvencií. Pre rozšírenie počtu meracích miest jedným testerom je k dispozícii 8 alebo 16 kanálový vysokonapäťový prepínač. Samozrejmosťou je tiež možnosť ovládania z PC.
GPI

Parameter >
Typ
Výkonová
kapacita
Test AC napätia Test DC napätia Izolačný odpor Prechodový odpor Časovač
(s)
napätie prúd napätie prúd odpor napätie odpor prúd
GPI-826 100 VA 0.2 - 5 kV 20 mA - - 1 - 2000 MΩ 500/1000 V- - 1 - 180 s
GPT-705A 200 VA 0.1 - 5 kV 40 mA - - - - - - 0-999.9 s
GPT-715A 0.1 - 6 kV 10 mA
GPI-725A - - 1 - 1990 MΩ
1 - 9990 MΩ
50/100 V
500/1000 V
GPI-735A 0.1 - 6 kV 10 mA
GPI-745A 0 - 600 mΩ 3 - 42 AAC
GPT-9801 200 VA 0.1 - 5 kV 40 mA - - - - - - 1-999.9 s
GPT-9802 0.1 - 6 kV 10 mA
GPT-9803 50 - 9500 MΩ 50-1000 V
GPT-9804 0.1 - 650 mΩ 3 - 30 AAC
GPI-625 500 VA 0 - 2.5 kV
0 - 5 kV
100 mA - - 0 - 2000 MΩ 500/1000 V - - 0.5 - 500
GPT-805 500 VA 0.2 - 5 kV 100 mA - - - - - - 1 - 180 s
GPT-815 0.2 - 5 kV 10 mA
GPI-825 - - 1 - 2000 MΩ 500/1000 V

Vysokonapäťové testery izolačného odporu SPS Electronic

Či už hľadáte jednoduchý ale spoľahlivý prenosný prístroj, mikroprocesorom riadený programovateľný tester schopný automatickej prevádzky alebo zabudovateľnú jednotku do vašej plnoautomatickej počítačom riadenej testovacej linky, prístroje SPS Electronic splnia vaše požiadavky. Široký sortiment príslušenstva a prípravkov zjednodušuje zostavenie kompletného meracieho pracoviska.
HA2200

Parameter >
Typ
Výkonová
kapacita
Test AC napätia Test DC napätia Izolačný odpor Galvanické
oddelenie
Ďalšie
funkcie
Diaľkové
ovládanie
napätie prúd napätie prúd odpor napätie
IL3800F 12 VA - - 0.1 - 3 kV 4 mA 1.5 GΩ 0.1 - 3 kV nie 24 VDC test
spojitosti
0 - 600mA
CAN, I/O 24V
USB, RS232
PS2, Ethernet
IL3880F
IL3880G 0.1 - 4 kV 3 mA 2 GΩ 0.1 - 4 kV
HA2200A 20 VA 0.5 - 5 kV 3 mA ----áno časovač
0.1 - 99.9 s
I/O 24V
RS232
HA2200B 60 VA --0.6 - 6 kV 10 mA 1 GΩ * 0.2 - 6 kV *
HA2200G 500 VA 0.5 - 5 kV 100 mA 0.5 - 6 kV 100 mA
HA3300A 250 VA 0.5 - 5 kV 50 mA ----- -
HA3300C 0.2 - 2.5 kV 100 mA - - - - -
HA3300D 500 VA 0.2 - 2.5 kV
0.5 - 5 kV
- - - - časovač
1 - 60 s
-
Poznámka: * - voliteľná funkcia

Testery ochranného vodiča a izolácie

Tieto multifunkčné mikroprocesorom riadené prístroje umožňujú vykonávať manuálne, poloautomaticky alebo plnoatomaticky počítačom riadené testy viacerých ochranných parametrov prístrojov. Na jedno pripojenie testovaného výrobku umožňujú vykonať meranie podľa viacerých technických noriem. Skratuvzdorný zdroj testovacieho prúdu a bohaté možnosti zapojenia prístroja do automatických meracích zostáv z neho robia vysoko efektívny nástroj na testovanie pre všetky aplikácie.
Najnovšie prístroje LG38xx sú vybavené veľkým a prehľadným 5´ farebným LCD displejom, ktorý uľahčuje a zrýchľuje nepríjemnú etapu nastavovania parametrov merania a prehľadne zobrazuje namerané výsledky. Pripojenie externej klávesnice alebo čítačky čiarového kódu umožnia ešte zvýšiť efektivitu meracieho pracoviska ako nikdy predtým.
LG3800

Parameter >
Typ
Test prie-
chodnosti
Test ochr. vodiča Izolačný odpor Test DC napätia Test AC napätia Funkčný test Diaľkové
ovládanie
prúd (AC) odpor napätie odpor napätie prúd napätie prúd napätie prúd
PI 3301D 24V/600mA 10 - 30 A 500 mΩ 500 V 50 MΩ - - - - - - I/O 24V
S3301 6 kV 100 mA 2.5 kV 100 mA
KT3301D - - - - 400 V 16 A
KT3301E 6 kV* 100 mA* 2.5 kV 100 mA
LG3800E 1.5 kV 3.9 mA - - 400 V 4 A I/O 24V
USB, RS232
PS2, Ethernet
LG3800F 3 kV 1.5 GΩ 3 kV 3.9 mA
LG3880E 500 V 50 MΩ 1.5 kV 3.9 mA
LG3880F 3 kV 1.5 GΩ 3 kV 3.9 mA
Poznámka: * - voliteľná funkcia

Testery zvodového prúdu

Norma vyžaduje doplniť bezpečnostný test elektrických prístrojov po meraní na nepripojenom prístroji aj meraním zvodového prúdu so zvýšeným menovitým napätím. Iba test zvodového prúdu umožňuje aktivovať vnútorné spínacie prvky elektrotechnických prístrojov, preto mu treba prikladať mimoriadnu dôležitost.
Všetky prístroje sú vybavené analógovým zobrazovačom meracieho napätia aj prúdu. Verzie AI5000L (k AI5000A), AI5010L (k AI5010D) sú navyše vybavené digitálnym aj analógovým rozhraním umožňujúcim diaľkové riadenie a teda použitie v automatických testovacích systémoch.
AI5000

Parameter >
Typ
Počet
fáz
Výstup Merací
rozsah
Izolované
od siete
Rozoznanie
fázy
Režimy
merania
Prerušenie pri
zmene režimu
230 V/ 50 Hz 115 V/ 60 Hz
AI5000A 1 230-256V / 16 A 115-128V / 16 A 1 / 10
mA
nie áno A1/A2/B áno
AI5001A 1 nie áno A/B nie
AI5000P 1 60 - 300V / 2 A 30 - 150V / 4 A áno nie A1/A2/B
AI5010D 3 3 x 400V / 16 A 3 x 200V A / 16 A nie nie A1/A2/A3/A4/B