Príslušenstvo osciloskopov

Moduly logického analyzátora LeCroy

Vývojári, používajúci vo svojich návrhoch mikrokontroléry, signálové procesory, hradlové polia, A/D a D/A prevodníky, potrebujú pri vývojí a ladení vidieť naraz na jednej obrazovke priebehy analógových, digitálnych a aj zbernicových signálov, tak ako sa vyskytujú v reálnom svete. Ideálnym nástrojom na tieto aplikácie sa javia Mixed Signal Oscilloscope (MSO).
Jednoduchým pripojením modulu logického analyzátora sa rozšíria schopnosti univerzálneho osciloskopu so 4 analógovými kanálmi na výkonný MSO s ďalšími až 36 digitálnymi kanálmi. Možnosť združenia digitálnych kanálov do skupín, ich presná synchronizácia s analógovými kanálmi a rovnaké možnosti ich analýzy ako pri analógových kanáloch (zoom, meranie parametrov signálu a pod.) premenia váš osciloskop na výkonný nástroj na ladenie vašich aplikácií a umožnia skrátiť čas potrebný na ich vývoj.
MS-500

ParameterTyp > MS-32 MS-250 MS-500 MS-500-36
Počet kanálov 32 18 36
Vzorkovacia rýchlosť 500 MS/s 1 GS/s 2 GS/s 1/2 GS/s
Vzorkovacia pamäť 1 Mb/kanál 10 Mb/kanál 50 Mb/kanál 25/50 Mb/kanál
Prahové úrovne TTL, ECL, CMOS (2.5 V, 3.3 V, 5 V), PECL, užívateľom nastaviteľná
--- LVDS
Typy trigera hrana, interval, pattern hrana, interval, pattern, impulz, špička, výpadok, podmienený
Triger na sériovú zbernicu --- Option: I2C, SPI, UART, RS-232, LIN
Mechanické parametre (š, h, v) 96 x 160 x 30 mm 108 x 213 x 38 mm
Hmotnosť 400 g 775 g
Spolupracuje s osciloskopmi WS434, WS454, WS44Xs, WS64Xs, WS104Xs, WR6030A, WR6050A, WR6100A, WR6200A, WR44Xi, WR64Xi, WR104Xi, WR204XiWS24Xs, WS42Xs, WS44Xs, WS62Xs, WS64Xs, WS104Xs,
WR44Xi, WR62Xi, WR64Xi, WR104Xi, WR204Xi

Osciloskopické sondy

Pasívne sondy

Pasívne sondy predstavujú základné vybavenie každého osciloskopu. Vyznačujú sa útlmom 10:1 a vstupnou impedanciou aspoň 10 MΩ. Táto vysoká vstupná impedancia ich robí ideálnym nástrojom na meranie najmä na nižších frekvenciách, kedže ich vplyv na merané obvody na týchto frekvenciách je zanedbateľný. Navrhnuté sú na meranie na obvodoch do 400V (niektoré až 600V). Snímací pin indikuje pripojenie tejto sondy k osciloskopu, ktorý na základe toho automaticky, bez zásahu užívateľa, upraví nastavenie vertikálneho kanála.

Parameter >
Model
Šírka
pásma
Vstupný / á Útlm Maximálne
napätie
PriemerOdporúčaný
osciloskop
odpor kapacita
PP 010 200 MHz 10 MΩ 12.5 pF 10:1 600 V 5 mm WaveJet (≤200MHz)
PP 005A 500 MHz 11 pF 500 V 9300, LC, WavePro
PP 006A 12 pF 600 V LT, WaveJet (≥350MHz)
PP 007 - WS 9.5 pF 400 V 2.5 mm WaveSurfer 400
PP 007 - WR WR6000, WRXi (≥1GHz), WS104Xs
PP 008 WS400, WSXs (≤600MHz)
WRXi (≤600MHz)
PP 009 5 mm
PP 0011 WR6000, WRXi (≥1GHz), WS104Xs

Aktívne sondy LeCroy

Aktívne sondy sa vyznačujú extrémne nízkou vstupnou kapacitou, a preto ich vplyv na meraný signál sa prejaví na podstatne vyšších frekvenciách než pri pasívnych sondách. Bohatý sortiment hrotov pokryje potreby obsluhy pri meraní na testovacích bodoch v stiesnených podmienkach. Ešte dôležitejšie na takto vysokých frekvenciách je vytvorenie správneho zemného spoja. Kritické je najmä udržanie čo najkratšej zemnej slučky s cieľom eliminovať indukovanie rušivých signálov a dosiahnutie čo najlepšej impulznej odozvy. Veľký výber možností uzemnenia - twisted Z, zemniaca lopatka alebo medená plôška a iné - umožňujú zrealizovať kvalitné zemnenie pri minimálnej zemnej slučke, čo nebolo možné pomocou klasických dlhých zemných prívodov.

Parameter >
Model
Šírka
pásma
Vstupný / á Dynamický
rozsah
Rozsah
ofsetu
Útlm Rozhranie  
odpor kapacita
ZS1000 1 GHz 1 MΩ 0.9 pF ±8 V n.a. ÷10 ProBus ZS1000
ZS1500 1.5 GHz ±12 V
HFP1000 1 GHz 100 kΩ 0.7 pF n.a. HFP1000
HFP1500 1.5 GHz ±12 V
HFP2500 2.5 GHz

Diferenčné sondy

Diferenčné sondy, na rozdiel od klasickeho merania testovacieho bodu voči zemi, merajú napäťový rozdiel meracieho bodu voči inému meraciemu bodu. Meranie diferenčnými sondami je výhodné buď pri meraní malého napäťového rozdielu v mieste s vysokým potenciálom voči zemi (vysokonapäťové diferenčné sondy) alebo pri meraní signálov veľmi vysokých frekvencií, ked diferenčné meranie pomáha eliminovať zemné slučky a potlačiť vplyv rušivých napäti naindukovaných súčasne do oboch meracích bodoch (vysokofrekvenčné diferenčné sondy).

Parameter >
Model
Šírka
pásma
Vstupné napätie Útlm CMRR Rozhranie Vstupná impedancia  
dif. voči zemi dif. voči zemi
AP031 15 MHz ±700 Všp ±700 Všp 1:10
1:100
86dB (50Hz)
56dB (200kHz)
BNC 4 MΩ AP030
ADP300 20 MHz 1400 Všp 1000 Vef
Cat III
1:100
1:1000
80dB (50/60Hz)
50dB (100kHz)
ProBus8 MΩ, 6 pF 4 MΩ, 1 pF ADP300
ADP305 100 MHz
AP033 500 MHz ±40 Všp ±42.4 Všp 10:1, 1:1
1:10
80dB (60Hz) ProBus2 MΩ, 1.2 pF 1 MΩ, 2 pF AP034
AP034 1 GHz ±8 Všp 1:1 2 MΩ, 0.9 pF 1 MΩ, 1.5 pF
 
Diferenčné sondy WaveLink firmy LeCroy využívajú súčasnú špičkovú technológiu založenú na SiGe, kombinujú vstupné obvody s topológiou prenosových liniek s obvodmi aktívneho diferenčného zosilňovača. Ich zaťažovacia impedancia, v porovnaní s inými sondami, je nízka ale zostáva vyrovnaná temer v celom pásme. Minimalizovaný je tým vplyv sondy na skreslenie signálu. To je užitočné pri meraní diagramu oka, v súčasnosti rutinné meranie systémov používajúcich architektúru rýchlych sériových dátových zberníc.

Parameter >
Model
Šírka
pásma
Nábežná
doba
Vst. napätie Vst. impedancia Šum CMRR Rozhranie 
dif. voči zemi dif. voči zemi ≤1GHz 1-3GHz 3GHz>
D300A-AT 4 GHz 95 ps ±2.4 V 4 kΩ 2 kΩ 5 mV 40dB 30dB --- ProBusWaveLink
D350ST 90 ps ±5 V 8 kΩ 4 kΩ 9.5 mV 30dB 25dB ---
D500PT 6 GHz 100 ps ±2.4 V 4 kΩ 2 kΩ 5.8 mV 25dB 19dB 16dB
D600ST 7 GHz 65 ps 30dB 25dB 20dB
D600A-AT 7.5 GHz 70 ps 40dB 30dB 20dB

Prúdové sondy

Vďaka svojej konštrukcii, kombinácii Hallovej sondy a transformátora, umožňujú prúdové sondy LeCroy merať jednosmerné aj striedavé prúdy, a to bez potreby prerušenia meraného obvodu a vkladania bočníka. Vďaka pripojeniu cez rozhranie ProBus™ fungujú tieto prúdové sondy bez nutnosti ďalšieho prídavného hardvéru. Okrem napájania zabezpečuje rozhranie ProBus™ aj nevyhnutnú komunikáciu s osciloskopom, výsledkom ktorej je o.i. zobrazenie prúdového priebehu na obrazovke v ampéroch (resp. výpočet výkonu z tohto priebehu vo watoch), jednoduchú demagnetizáciu (degauss) a nulovanie sondy stlačením jediného tlačidla na osciloskope.

Parameter >
Model
Maximálny prúd Šírka
pásma
Citlivosť
[mA/dielik]
Väzba Priemer
vodiča
Rozhranie  
trvalý špičkový
AP 015 30 A 50 A 50 MHz 10 AC
DC
GND
5 mmProBus
1 MΩ
CP030
CP 030 20
CP 031 100 MHz
CP 150 150 A 500 A 10 MHz 200 20 mm CP150
CP 300 300 A 700 A 2 MHz

Vysokonapäťové sondy

Vysokonapäťové sondy PPE sú určené do aplikácií, kde je potrebné presne, spoľahlivo a bezpečne merať na obvodoch s vysokým napätím. Vďaka využitiu novej hybridnej technológie poskytujú presnú odozvu bez rušivých zákmitov a prekmitov. Detekčný krúžok na všetkých typoch s pevným útlmom umožňuje automaticky zodpovedajúco upraviť nastavenie vertikálneho kanála na všetkých osciloskopoch LeCroy.

Parameter >
Model
Maximálne
napätie
Šírka
pásma
Vstupný / á Útlm Detekčný
krúžok
 
odpor kapacita
PPE1.2KV 600 V 200 MHz 5 MΩ <6 pF 10:1 nie PPE6KV
1.2 kV 300 MHz 50 MΩ 100:1
PPE2KV 2 kV 400 MHz áno
PPE4KV 4 kV
PPE5KV 5 kV
PPE6KV 6 kV 1000:1
PPE20KV 20 kV 100 MHz 100 MΩ <2 pF PPE20KV

Sondy s prenosovým vedením

Tento typ pasívnych sond je navrhnutý pre použitie na veľmi vysokých frekvenciách. Kábel, známy z vysokoimpedančných sond, je nahradený prenosovým vedením, s charakteristickou impedanciou prispôsobenou vstupu osciloskopu (50 Ω). Výsledkom je drasticky znížená vstupná kapacita (na zlomky pF), vďaka čomu je minimalizované ovplyvňovanie signálu na vysokých frekvenciách. Prispôsobovacie obvody na vstupe zvyšujú vstupný odpor na cca 0.5 až 5 kΩ, čo je síce podstatne menej ako u klasických sond, ale na rozdiel od nich je táto impedancia takmer konštantná v celom roszahu pracovných frekvencií. V niektorých aplikáciách je tento typ výhodnejší než aktívne sondy. Keďže principiálne sú to pasívne sondy, okrem priaznivejšej ceny sa vyznačujú aj vyššou odolnosťou voči prepätiu a ESD. Nenahraditeľné sú pri meraní krátkych úzkych impulzov s amplitúdou presahujúcou dynamický rozsah aktívnych sond.

Parameter >
Model
Šírka
pásma
Útlm Vstupný / á Vstupné napätie  
odpor kapacita
PP065 1 GHz 1:100 5 kΩ 1.5 pF 22 V PP065
PP066 7.5 GHz 1:10
1:20
5 Ω
1 kΩ
0.25 pF 15 V PP066

Opticko-elektrické prevodníky

Širokopásmové multimódové opticko-elektrické prevodníky sú navrhnuté na meranie optických komunikačných signálov v aplikáciach ako sú gigabitový Ethernet a Fibrechannel, ale aj SONET/SDH až do 2.5 Gbit/s. Pre každé pásmo je k dispozícii verzia s rozhraním ProBus™(osciloskopy WaveRunner, WavePro a WaveMaster s adaptérom LPA-BNC) alebo ProLink™(osciloskopy WaveMaster, SDA a DDA).

Parameter >
Model
Šírka pásma Rozsah
vlnových dĺžok
Konverzný
zisk
Typ opt.
konektora
Rozhranie  
opt. el.
OE425 6 GHz 5 GHz 500-870 nm 0.5 V/mW FC/PC ProBus PP065
OE525 ProLink
OE455 4.5 GHz 3.5 GHz 950-1630 nm 1.1 V/mW ProBus
OE555 ProLink