Napájacie zdroje a elektronické záťaže

Jednosmerné napájacie zdroje

Široký sortiment laboratórnych napájacích zdrojov malého a stredného výkonu určite pokryje aj Vaše potreby a požiadavky: či z hľadiska techológie (lineárne, spínané), počtu výstupných hladín napätia (od 1 do 4), kombinácie rôznych napäťových úrovní, ovládania, prepojenia na počítač atď. Cenovo primerané zdroje na mieru podľa konkrétnych potrieb Vášho laboratória.

Striedavé napájacie zdroje

Striedavé napájacie zdroje poskytujú striedavé napájacie napätie nevyhnutné pre testovanie a charakterizáciu napájacích zdrojov, elektronických súčiastok, modulov a zariadení. Okrem základnej funkcie umožňujú voľné programovanie výstupu s cieľom simulácie atypických variácií výstupného napätia. Meracie funkcie umožňujú monitorovať stav výstupu v reálnom čase. Cez USB rozhranie možno prístroj ovládať, editovať priebeh signálu alebo vyčítať namerané hodnoty.

Programovateľné jednosmerné elektronické záťaže

Elektronické záťaže sú nevyhnutným nástrojom pri testovaní výroby výkonových súčiastok, spínaných napájacích zdrojov, AC-DC aj DC-DC prevodníkov, batérií atd. a overovaní ich zhody s požiadavkami. K dispozícii je kompaktný, výkonný modulárny systém elektronickej záťaže, schopný pracovať v režimoch CC, CV a CR. Systém je tvorený rámom na zásuvné jednotky a sadou zásuvných jednotiek s rôznym počtom aj výkonom kanálov. Pokročilé funkcie urýchľujúce a zjednodušujúce prípravu a priebeh testov, systém ovládania a vyčítania parametrov testu cez PC sú zárukou splnenia najnáročnejších potrieb.