Analyzátory sériových dátových tokov

SDA 7 Zi

Inovovaná rada sériových dátových analyzátorov SDA 7 Zi prichádza s osvedčenými nástrojmi na testovanie a analýzu rýchlych sériových dátových tokov v novom užívateľsky ústretovom designe a doplnený o mnohé nové vylepšenia a nástroje.
Unikátne sumárne zobrazenie na jednej obrazovke ukazuje diagram oka, TIE, histogram jittera a "vaňovú" krivku v tom istom čase. Zobrazenie diagramu oka využíva celú pamäť pre maximálnu štatistickú významnosť a je pritom vďaka zdokonalenej technológii X-Stream II™ až 100 krát rýchlejšie ako pri iných existujúcich riešeniach. Funkcia "odstránenia" káblov umožňuje používať všetky nástroje SDA bez nutnosti uvažovať káble v systéme. TIE v pásme 1.5 - 6 GHz vás zbaví pocitu obmedzenia. Sériovy trigger umožňuje synchronizovať na 80 bitové rámce rýchlosťou až 2.7Gb/s. Dekódovanie sériových dátových tokov 8b/10b je možné na 4 linkách súčasne. Softvérový PLL je možné konfigurovať podľa ľubovoľných štandardných aj užívateľských požiadaviek. K dispozícii sú sofvérové nastroje na testovanie zhody sériových dát Ethernetu, USB 2.0, HDMI 1.2, PCI Express (do 2.5 GT/s), SATA (do 1.5Gb/s) a UWB a ďaľších.
WavePro 7 Zi

ParameterTyp > SDA725Zi SDA735Zi SDA740Zi SDA760Zi
Šírka pásma 2.5 GHz 3.5 GHz 4 GHz 6 GHz
Vzorkovacia rýchlosť 20 GS/s (4. kan)
max. 40 GS/s (1, 2. kan)
Nábežná doba 150 ps 120 ps 105 ps 70 ps
Vzorkovacia pamäť 20 MB/kanál (4. kan.), 40 MB/kanál (len 1, 2. kan)
Maximálna vzorkovacia pamäť 128 MB/kanál (4. kan.), 256 MB/kanál (len 1, 2. kan)
Displej 15.3' farebný TFT-LCD, 1280x768 WXGA, dotyková obrazovka
Mechanické parametre 355 mm x 467 mm x 289 mm (v x š x h)
Hmotnosť 18 kg

SDA 8 Zi

Najvýkonejší analyzátor vysokorýchlych sériových dátových tokov na svete - to je nový SDA 8 Zi. Unikátne sumárne zobrazenie na jednej obrazovke ukazuje diagram oka, TIE, histogram jittera a "vaňovú" krivku v tom istom čase. Zobrazenie diagramu oka využíva celú pamäť pre maximálnu štatistickú významnosť a je pritom vďaka zdokonalenej technológii X-Stream II™ až 100 krát rýchlejšie ako pri konkurenčných prístrojoch. Spojením 512MB dĺžky záznamu a komplexného softvérového balíka na analýzu jitteru SDA-II dostávate najrýchlejší a najkomplexnejší pohľad na zdroj chýb sériových dát.
Sériovy trigger umožňuje synchronizovať na 80 bitové rámce rýchlosťou až 3.125Gb/s. Dekódovanie sériových dátových tokov 8b/10b je možné na 4 linkách súčasne, pričom užívateľ sa môže rozhodnúť medzi štandardnými protokolmi pre PCIe, SAS, SATA, XAUI a všeobecným 8b/10b alebo si nadefinovať vlastný 8b/10b protokol. Softvérový PLL je možné konfigurovať podľa ľubovoľných štandardných aj užívateľských požiadaviek.
SDA 8 Zi

Balík testov kompatilbility QualiPHY vás sprevádza krok za krokom pri testovaní širokého rozsahu sériových dátových protokolov ako HyperTransport 3.1, PCI Express Gen.3, FB-DIMM (8Gb/s), Serial Rapid I/O (6.25Gb/s), QPI (6.4Gb/s), SATA Gen3i, SAS G3, GDDR5, InfiniBand (5Gb/s), FibreChannel 4GFC, USB 3.0, HDMI 1.3a/b/c, XAUI, SGMII, ExpressCard a mnoho ďalších. Proces je zjednodušený s rýchlymi a automatizovanými testami, názorne ilustrovanými inštrukciami, zapojovacímí diagramami, možnosťou zastavenia pri zistení chyby prípadne vytvorenia kompletného protokolu v prípade úspešného testu.

ParameterTyp > SDA804Zi SDA806Zi SDA808Zi SDA813Zi SDA816Zi SDA820Zi SDA825Zi SDA830Zi
Šírka pásma 4 GHz 6 GHz 8 GHz 13 GHz 16 GHz 20 GHz 25 GHz 30 GHz
Vzorkovacia rýchlosť (4. kan.) 40 GS/s
Vzorkovacia rýchlosť (2. kan.) 80 GS/s      (s použitím WM8Zi-2X80GS)
Nábežná doba (10-90%) 94 ps 63 ps 50 ps 33 ps 28 ps 21 ps 19 ps 17 ps
Vzorkovacia pamäť (4.kan.) 20 MB/kanál
Vzorkovacia pamäť (2. kan.) 40 MB/kanál      (s použitím WM8Zi-2X80GS)
Maximálna vzorkovacia pamäť 256 MB/kanál      (512 MB/kanál      pre 2 kanály s použitím WM8Zi-2X80GS)
Displej 15.3' farebný TFT-LCD, 1280x768 WXGA, dotyková obrazovka
Mechanické parametre 355 mm x 467 mm x 366 mm (v x š x h)
Hmotnosť 23.4 kg 26.3 kg

WaveExpert

WaveExpert a SDA 100G sú prvými prístrojmi spájajúcimi veľkú šírku pásma a presnosť vzorkovacích osciloskopov* s rýchlosťou a flexibilitou prístrojov pracujúcich v reálnom čase. Sú zakladateľmi novej triedy prístrojov pracujúce takmer v reálnom čase NRO, ktorá eliminuje niektoré nevýhody tradičných vzorkujúcich osciloskopov. Rad Wave Expert poskytuje vysokú rýchlosť vzorkovania, pohotové grafické užívateľské rozhranie a výkonnú sadu nástrojov na analýzu. Vďaka ďalšej novej technológii - architektúra so zrýchlenou priepustnosťou ATA prichádza WaveExpert na trh so 100 GHz šírkou pásma, 100x väčšou rýchlosťou vzorkovania signálu a 125000x väčšou pamäťou než bežné vzorkovacie osciloskopy. Podkladom pre ATA je patentovaný režim koherentné prekladané vzorkovanie CIS.
WaveExpert

Rad WaveExpert je dostupný v troch modeloch: WE9000, NRO9000 a SDA100G. SDA100G je určený pre aplikácie počítačových sériových zberníc a v telekomunikáciách. V štandardnej konfigurácii zahŕňa balík na analýzu sériových dát (diagram oka, jittera) spolu s vysokopriechodzou CIS časovou základňou. NRO9000CIS v štandardnej konfigurácii a ako option balík na analýzu sériových dát.
Každý prístroj má štyri sloty pre zásuvné vzorkovacie moduly, k dispozícii je päť typov elektrických modulov pre šírky pásma 20, 30, 50, 70 a 100 GHz a tri optické moduly pokrývajúce 10, 28 a 50 GHz šírky pásma. Pre aplikácie, keď nie je dostupný vhodný externý zdroj hodinového signálu, sú k dispozícii elektrický aj optický modul obnovenia hodinového signálu. Dostupný je tiež modul generovania diferenčných sériových dát schopný generovať dátové toky až do 12.5 Gbit/s. Prídavný vzorkovací modul dokáže vyslať impulz s nábežnou dobou menšou než 20 ps (o 30% menej ako porovnateľné existujúce prístroje), takže prístrojom možno vykonávať aj reflektometrické merania v časovej oblasti (TDR).
CIS časová základňa odvodzuje vzorkovací impulz fázovým zavesením sa na hodinový signál. Táto technológia vedie k veľmi vysokým vzorkovacím rýchlostiam a presnému sledovaniu bitovej rýchlosti signálu. Koherentná podstata vzorkovacieho hradla tak umožňuje zavesiť sa na dátový pattern len na základe poznania jeho dĺžky v bitoch. Výsledkom je priebeh, ktorý možno následne merať a spracovávať ako bežnú stopu v osciloskopoch pracujúcich v reálnom čase.
NRO 9000 a SDA 100G boli navrhnuté špeciálne pre potreby merania v prostredí moderných vysokorýchlych sériových dátovych tokoch s rýchlosťami nad 3Gbit/s. Prístroje sa vyznačujú odozvou displeja v reálnom čase a špeciálnoym režimom analýzy jittera, ktorý meria okrem celkového jittera aj jeho náhodné aj deterministické zložky.
 
* Poznámka: pod pojmom vzorkovací osciloskop (sampling scope) sú označované osciloskopy pracujúce v režime vzorkovania s náhodným vynechávaním vzoriek RIS, v ktorom je možné dosahovať veľmi vysoké vzorkovacie frekvencie. Tento režim je však vhodný len pre periodické signály.  ^

SDA

Rad SDA ťaží zo svetovo najrýchlejšej architektúry osciloskopov pracujúcich v reálnom čase firmy LeCroy a poskytuje vynikajúce riešenie pre merania v reálnom čase signálových tokov s rýchlosťami až 10Gbit/s kombinujúc možnosti analýzy mnohých rozličných tried prístrojov v jedinom samostatnom zariadení.
Pri sériových dátach, jedno či optických alebo elektrických, ako dominantnej forme prenosu dát, sa presná analýza stáva vrcholnou prioritou. LeCroy ponúka ucelenú sadu meracích nástrojov pre analýzu sériových dát na fyzickej aj na protokolovej úrovni, oslovujúc tak potreby na odlaďovanie, overovanie, popisovanie a testovanie zhody súčasných signálov v oblasti počítačov a prenosu dát ako sú 10Gb Ethernet, PCIe2, SATA II/III, XAUI X2, FibreChannel 8.5 a pod.
SDA 18000

ParameterTyp > SDA3010 SDA4000A XXLSDA4020 SDA6000A XXLSDA6020 SDA9000 SDA11000 SDA13000 SDA18000
Šírka pásma 3 GHz 4 GHz 6 GHz 9 GHz 11 GHz 13 GHz 18 GHz
Vzorkovacia rýchlosť (4. kanály) 10 GS/s 20 GS/s 10 GS/s 20 GS/s 20 GS/s
Vzorkovacia rýchlosť (1, 2.kanály) 20 GS/s 20 GS/s 40 GS/s 60 GS/s
Nábežná doba 150 ps 105 ps 75 ps 49 ps 40 ps 35 ps 27 ps
Vzorkovacia pamäť (4.kanály) 10 MB/kanál 50 MB/kanál 20 MB/kanál 50 MB/kanál 20 MB/kanál 20 MB/kanál
Vzorkovacia pamäť (1, 2. kanály) 20 MB/kanál 100 MB/kanál 100 MB/kanál 40 MB/kanál 40/60 MB/kanál
Maximálna vzorkovacia pamäť 25/50 MB/kanál --- 50 MB/kanál --- 50 MB/kanál 50/100 MB/kanál 50/100/150 MB/k.
Displej 10.4' farebný TFT-LCD, 800x600 SVGA, dotyková obrazovka
Mechanické parametre 264 mm x 397 mm x 491 mm (v x š x h) 310 x 447 x 500 mm
Hmotnosť 18 kg 23 kg 18 kg 23 kg 27 kg