Digitálne pamäťové osciloskopy LeCroy

Neustávajúci vývoj pravidelne prináša nové typy osciloskopov, ktoré svojími technickými parametrami a často aj cenou prekonávajú svojich predchodcov. Napriek tomu špecifické požiadavky niektorých zákazníkov dokážu lepšie splniť staršie typy osciloskopov. LeCroy preto ponecháva počas prechodného obdobia v ponuke súčasne obe typové rady, avšak s určitými obmedzeniami čo sa týka dostupnosti starších typov (napr. dlhšia dodacia doba, minimálne objednateľné množstvo).

WaveSurfer®

Po 1.2.2006 sú nahrádzané výkonnejšími typmi z rady WaveSurfer Xs a WaveSurfer Xs-A.
LeCroy ponúka odpoveď na riešenie požiadaviek každodenného rutinného testovania a merania, osciloskopy radu WaveSurfer. Intuitívny a ľahko používateľný užívateľský interfejs, veľká obrazovku s dotykovým ovládaním, malé rozmery a veľmi atraktívne ceny v triede 200-500 MHz osciloskopov robia z radu WaveSurfer vášho favorita.
Zabudovaný harddisk umožnuje nevídané možnosti ukladania dát a nastavení, ale aj spúšťania vlastných programov v prostredí WindowsXP™. Ethernetové sieťové rozhranie umožní v reálnom čase sledovať merané priebehy, meniť nastavenia prístroja a sprístupní uložené dáta ktorémukoľvek počítaču v sieti.
Modul batérie vám umožní vykonávať merania kdekoľvek v terénne nezávisle na rozvodnej sieti.
WaveSurfer

Parameter \ Typ WS422 WS432 WS452
Šírka pásma 200 MHz 350 MHz 500 MHz
Počet vstupov 2
Vzorkovacia rýchlosť (vš. kanály) 1 GS/s
Vzorkovacia rýchlosť (prelínanie) 2 GS/s
Vzorkovacia pamäť (vš. kanály) 1 MB/kanál
Vzorkovacia pamäť (prelínanie) 2 MB/kanál
Max. vzorkovacia pamäť (vš. kan.) 1 MB/kanál
Displej 10.4' farebný TFT-LCD, 800x600 SVGA, dotyková obrazovka
Mechanické parametre 260 mm x 340 mm x 152mm (v x š x h)
Hmotnosť 6.8 kg

WaveRunner®

Po 10.1.2006 sú nahrádzané výkonnejšími typmi z rady WaveRunner Xi a WaveRunner Xi-A.
WaveRunner je ideálny osciloskop do vášho laboratória. Vysoká vzorkovacia rýchlosť a veľká záznamová pamäť umožnia uspokojiť rozporupulné požiadavky na precízne spracovanie rýchlych signálov aj zachytenie pomalých dejov.
Bohatá ponuka softvérových a hardvérových doplnkových balíkov umožňuje zmeniť univerzálny osciloskop na špecializované pracovisko na meranie a analýzu napr. výkonovej elektroniky, CAN, USB, Ethernetu, diskových jednotiek alebo sériových dátových prenosov. Moduly logického analyzátora MS-32, MS-250 a MS-500 jednoducho rozšíria osciloskop o ďalších 18 až 36 digitálnych kanálov na MSO systém. Intuitívne ovládanie a jednoduché priamočiare nastavovanie parametrov merania vám ušetria čas, predtým venovaný príprave merania, ktorý takto budete môcť venovať riešeniu skutočných technických problémov pri vývoji a výrobe.
WaveRunner

Parameter \ Typ WR6030A WR6050A WR6051A WR6100A WR6200A
Šírka pásma 350 MHz 500 MHz 1 GHz2 GHz
Počet vstupov 4 4 2 4 4
Vzorkovacia rýchlosť (vš. kan.) 2.5 GS/s 5 GS/s
Vzorkovacia rýchlosť(prelín.) 5 GS/sN/A 10 GS/s
Vzorkovacia pamäť 4 MB/kanál (všetky kanály), 8 MB/kanál (prelínanie)
Maximálna vzorkovacia pamäť 12 MB/kanál (všetky kanály), 24 MB/kanál (prelínanie)
Displej 8.4' farebný TFT-LCD, 800x600 SVGA, dotyková obrazovka
Mechanické parametre 211 mm x 355 mm x 363 mm (v x š x h)
Hmotnosť 10 kg

WavePro®

Po 30.6.2008 sú nahrádzané výkonnejšími typmi z rady WavePro 7 Zi.
Rada osciloskopov WavePro prináša možnosť vykonávať merania a analýzu signálov novej generácie, nielen obyčajné "sledovanie" ich priebehu, v aplikáciach o šírke pásma od 1 do 3 GHz. Vdaka osciloskopom WavePro sa teraz analýza vysokorýchlych signálov stáva konečne reálne cenovo dostupná. Zabudovaná kombinácia merania časových parametrov a jittera, inovatívna technológia X-Stream™, unikátna sila prispôsobiteľnosti a možnosti analýzy tvaru signálu - zrejme ste očakávali vyššiu cenu u takéhoto osciloskopu strednej triedy v pásme 1 - 3 GHz.
WavePro

Parameter \ Typ WP7100AWP7200AWP7300A
Šírka pásma 1 GHz 2 GHz 3 GHz
Vzorkovacia rýchlosť 10 GS/s (4. kan),  max. 20 GS/s (1, 2. kan)
Nábežná doba 400 ps225 ps150 ps
Vzorkovacia pamäť 10 MB/kanál (4. kan.), 20 MB/kanál (len 1, 2. kan)
Maximálna vzorkovacia pamäť 50 MB/kanál (4. kan.), 100 MB/kanál (len 1, 2. kan)
Displej 10.4' farebný TFT-LCD, 800x600 SVGA, dotyková obrazovka
Mechanické parametre 264 mm x 397 mm x 491 mm (v x š x h)
Hmotnosť 18 kg

WaveMaster®

Po 1.1.2009 sú nahrádzané výkonnejšími typmi z rady WaveMaster 8 Zi.
Vlajková loď medzi osciloskopmi LeCroy - rada WaveMaster - zmenia váš postoj, spôsob merania. S jeho pomocou vyriešite svoje problémy rýchlejšie. WaveMaster je prvý plne výkonný osciloskop poskytujúci obrovskú šírku pásma, vysokú vzorkovaciu rýchlosť a dlhú záznamovú pamäť. Revolučná technológia X-Stream™ prináša rýchlu a jednoduchú analýzu tvaru signálu. Balíky rozšírenej matematiky XMATH a rozšírenej prispôsobiteľnosti XDEV zvyšujú výkonnosť a pružnosť a umožňujú riešiť aj najťažšie problémy ešte rýchlejšie ako kedykoľvek predtým.
WaveMaster

Parameter \ Typ WM8400A XXL WM8420A WM8600A XXLWM8620A
Šírka pásma 4 GHz 6 GHz
Vzorkovacia rýchlosť (4. kan.) 10 GS/s 20 GS/s 10 GS/s 20 GS/s
Vzorkovacia rýchlosť (2. kan.) 20 GS/s 20 GS/s
Nábežná doba 105 ps 75 ps
Vzorkovacia pamäť (4.kan.) 50 MB/kanál 10 MB/kanál 50 MB/kanál 10 MB/kanál
Vzorkovacia pamäť (2. kan.) 100 MB/kanál 100 MB/kanál
Maximálna vzorkovacia pamäť 50 MB/kanál (100 MB/2 kanály) 50 MB/kanál 50 MB/kanál (100 MB/2 kanály) 50 MB/kanál
Displej 10.4' farebný TFT-LCD, 800x600 SVGA, dotyková obrazovka
Mechanické parametre 264 mm x 397 mm x 491 mm (v x š x h)
Hmotnosť 18 kg 23 kg 18 kg 23 kg